ก๊าซแอมโมเนีย

แอนไฮดรัส แอมโมเนีย หรือ ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) เป็นสารประกอบของไนโตรเจน และไฮโดรเจน ไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนที่เป็นลักษณะเฉพาะ เนื่องจากก๊าซแอมโมเนียมีจุดเดือดต่ำจึงมีสถานะเป็นก๊าซที่ชั้นบรรยากาศปกติ ซึ่งในการจัดเก็บจะอยู่ในรูปของก๊าซเหลว ภายใต้แรงดัน

แอมโมเนีย เป็นก๊าซที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตปุ๋ย, การผลิตผงชูรส, ยาง, การชุบแข็งชิ้นส่วน, การกำจัดมลพิษก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ (DeNox) ตลอดจนใช้เป็นสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำหน่ายก๊าซแอมโมเนียทั้งเกรดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป และเกรดความบริสุทธ์สูง บรรจุในภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ ตั้งแต่ถังบรรจุก๊าซ ไปจนถึงส่งด้วยรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่

  • แอมโมเนีย เกรดอุตสาหกรรมทั่วไป 99.5%
  • แอมโมเนีย เกรดความบริสุทธ์สูง 99.9999%

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ