น้ำยาแอร์ R290

น้ำยาแอร์ R290 เป็นสารทำความเย็นธรรมชาติ ที่มีแนวโน้มการนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็น น้ำยาแอร์ ในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องปรับอากาศ และ ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ โดยน้ำยาแอร์ชนิดนี้ จัดเป็นก๊าซประเภท ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่มีความบริสุทธิ์สูง จัดเป็นน้ำยาแอร์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) ต่ำ นอกจากนี้ ยังไม่ทำลายโอโซน ในชั้นบรรยากาศ (Ozone Depletion Potential : ODP) จึงเป็นน้ำยาแอร์ทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าน้ำยาแอร์ ประเภท คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) และ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)

การนำไปใช้งาน

น้ำยาแอร์ R290 โดยส่วนใหญ่ จะถูกนำมาใช้ เป็นสารทำความเย็น ในระบบทำความเย็น เช่น ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้กับ ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ บางระบบได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบใช้งาน ของผู้ผลิตระบบทำความเย็นนั้นๆ โดยมีการนำไปใช้งาน ดังนี้ :

 • ตู้เย็น และตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ : ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป ภายในร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้า, และซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • เครื่องปรับอากาศ : ใช้เป็นน้ำยาแอร์ ในเครื่องปรับอากาศ ทั้งแบบที่ใช้ภายในบ้านเรือน และแบบอุตสาหกรรม รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable air conditioning)
 • ตู้ขายของอัตโนมัติ (Vending machines)
 • ชิลเลอร์ (Chillers) : เพื่อใช้ในการทำให้น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ เย็นลง
 • ปั๊มความร้อน (Heat pumps) : เพื่อใช้ในการถ่ายเทความร้อน
Commercial and household refrigerator and freezer
Use as refrigerant in commercial refrigerator and freezer

คุณสมบัติของ R290

น้ำยาแอร์ชนิดนี้ เป็นก๊าซที่ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และไม่กัดกร่อน แต่จัดเป็นก๊าซไวไฟ ดังนั้น จึงควรใช้งานบนพื้นฐานของความปลอดภัย

 • สูตรทางเคมี : C₃H₈
 • จุดเดือด : -42.1 °C
 • ความหนาแน่น : 0.505 กรัม/ลบ.ซม.
 • ศักยภาพการทำลายโอโซน ในชั้นบรรยากาศ (ODP) : 0
 • ศักยภาพการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (GWP) : 3 *
 • ขีดจำกัดการติดไฟ : 2.2% – 9.5% **
 • ความเป็นพิษ : ไม่เป็นพิษ
 • การกัดกร่อน : ไม่กัดกร่อน
 • การจำแนกประเภทความปลอดภัยของน้ำยาแอร์ : A3 (ไม่เป็นพิษ แต่มีความไวไฟ)

* หมายเหตุ : เปรียบเทียบกับ น้ำยาแอร์ ประเภทไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) อย่างเช่น R410A จะมีค่าศักยภาพการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (GWP) = 2,088 ซึ่งสูงกว่ามาก

ความปลอดภัย และข้อควรระวัง

เนื่องจากน้ำยาแอร์ชนิดนี้ เป็นสารทำความเย็นที่ติดไฟได้ ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงความปลอดภัย ในการใช้งาน ดังนี้ :

 • ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟ ในขณะทำงาน
 • จัดเก็บไว้ในที่ร่ม และอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยให้ห่างจาก แหล่งความร้อน แสงแดด และประกายไฟ
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้ง ขณะทำงาน
 • ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับก๊าซไวไฟ และดำเนินการ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญงานเท่านั้น
 • เฝ้าระวัง และหมั่นตรวจสอบการรั่วไหล ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ห้ามผสม ร่วมกับสารทำความเย็นชนิดอื่นๆ หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (TEG) เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายก๊าซ และเคมีภัณฑ์ หลากชนิด ซึ่งรวมถึง น้ำยาแอร์ และ ก๊าซสำหรับบรรจุกระป๋องสเปรย์ อาทิ เช่น Isobutane (R600a), R290, R32, R134a, R152a, R404A, R410A, R1270, Dimethyl ether (DME), ฮีเลียม, ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จากโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของท่าน

น้ำยาแอร์ R290 และ R600a ขนาดบรรจุ 45 kg และ 50 kg
R290 in cylinder size 45 kg

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ