น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์ หรือน้ำยาทำความเย็น หรือสารทำความเย็น ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน ระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น (HVAC & R) สารทำความเย็นเป็นสารผสมซึ่งมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างก๊าซ และของเหลว ตลอดจนทำหน้าที่ในการถ่ายเท หรือ ดูดซับความร้อน

น้ำยาแอร์ สามารถจำแนกตามองค์ประกอบได้เป็น HCFCs, HFCs, HCs (ไฮโดรคาร์บอน) โดยทั่วไปนิยมเรียกตามเลข ที่กำหนดตามมาตรฐาน ASHRAE เช่น R22, R32, R134a, R152a, R410A, R404A, R407C, R507C, R600a (ไอโซบิวเทน), R290 (โพรเพน), R717 (แอมโมเนีย แอนไฮดรัส) เป็นต้น

น้ำยาแอร์ R290 และ R600a ขนาดบรรจุ 45 kg และ 50 kg
น้ำยาแอร์ R290 และ R600a ขนาดบรรจุ 45 kg และ 50 kg
จำหน่ายน้ำยาแอร์ ทุกชนิด
น้ำยาแอร์ R32 และ R134a ในถังบรรจุขนาดใหญ่ 1000 ลิตร

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (หรือ TEG) จำหน่ายน้ำยาแอร์ หรือน้ำยาทำความเย็นหลากหลายชนิด ครอบคลุมทั้งกลุ่ม HCFCs, HFCs, HCs, และ ก๊าซแอมโมเนีย โดยบรรจุในภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานขนาดต่างๆ ตั้งแต่ถังบรรจุก๊าซขนาดเล็ก, ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่, หรือส่งด้วยรถ iso tanks เพื่อถ่ายบรรจุเข้าสู่ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่ของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ