บริการให้เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย

บริการให้เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia Storage Tank – for Rent) ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อใช้เป็นถังสำรองในการสูบถ่าย และกักเก็บก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงระหว่างที่ทำการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นแบบแอมโมเนีย หรือระบบจ่ายก๊าซแอมโมเนีย หรือเพื่อเก็บและส่งไปกำจัดเป็นขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น

บริการให้เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย จึงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านวิศวกรรม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้รับเหมาติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบท่อจ่ายก๊าซ ระบบทำความเย็นแบบแอมโมเนีย ที่ติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, โรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ, โรงงานผลิตยา, โรงงานผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม, โรงงานชุบแข็งชิ้นส่วนโลหะ ฯลฯ เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

  • เพื่อความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับก๊าซแอมโมเนีย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องก๊าซแอมโมเนียตกค้างในระบบ จึงช่วยลดความเสี่ยง ลดต้นทุนแรงงาน และลดระยะเวลาในการทำงาน
  • เพื่อลดการปล่อยก๊าซแอมโมเนียออกสู่บรรยากาศ จึงไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฉุนและความเป็นพิษของก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อคนทำงาน และชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงาน หากสูดดมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ หรือมีการสัมผัสถูกร่างกาย
  • ช่วยลดต้นทุนการชาร์จน้ำยาแอมโมเนียใหม่เข้าสู่ระบบทำความเย็น เพราะสามารถนำแอมโมเนียที่สูบถ่ายเก็บไว้ในถัง นำกลับเข้าไปใช้ในระบบได้เหมือนเดิม
  • ช่วยลดต้นทุนในการกำจัดก๊าซแอมโมเนีย เพราะสามารถนำแอมโมเนียที่สูบถ่ายเก็บไว้ในถัง นำกลับเข้าไปใช้ในระบบได้เหมือนเดิม จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งก๊าซแอมโมเนียไปกำจัดเป็นขยะอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย
เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย
เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย
เช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (หรือ TEG) ให้บริการเช่าถังเก็บก๊าซแอมโมเนีย, ถังเก็บเคมีภัณฑ์, ถังทนแรงดัน, ขนาดต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อความสะดวก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ