สารขับดันในกระป๋องสเปรย์

สารขับดันในกระป๋องสเปรย์ มีสถานะเป็นก๊าซภายใต้ความดัน และใช้ความดันนั้น ในการขับเคลื่อนสารที่อยู่ภายในกระป๋องสเปรย์นั้นๆ โดยก๊าซหรือสารขับดันนั้น จะทำหน้าที่รักษาความดัน และคงสถานะระหว่างก๊าซและของเหลวภายในภาชนะบรรจุ และเมื่อสารขับดันนั้นถูกฉีดพ่นออกมา ก็จะกลายสถานะเป็นก๊าซในชั้นบรรยากาศปกติ

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำหน่ายก๊าซเพื่อใช้เป็นสารขับดัน หลากหลายชนิด ได้แก่

  • ก๊าซไอโซบิวเทน หรือ R600a
  • ก๊าซโพรเพน และ บิวเทน ชนิดกรองกลิ่น
  • ก๊าซไดเมทิลอีเทอร์ หรือ DME
  • สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน หรือ HFCs เช่น R134a, R152a
  • สารขับดันความบริสุทธ์สูงสำหรับอุตสาหกรรมยา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ