สารทำความเย็น

สารทำความเย็น (หรือน้ำยาทำความเย็น) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน ระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น (HVAC & R) สารทำความเย็นเป็นสารผสมซึ่งมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างก๊าซ และของเหลว ตลอดจนทำหน้าที่ในการถ่ายเท หรือ ดูดซับความร้อน

สารทำความเย็น สามารถจำแนกตามองค์ประกอบได้เป็น HCFCs, HFCs, HFOs, และ ไฮโดรคาร์บอน โดยทั่วไปนิยมเรียกตามเลข ที่กำหนดตามมาตรฐาน ASHRAE เช่น R22, R32, R134a, R152a, R410A, R404A, R407C, R448A, R1233zd, R1234ze, R600a, R290, R717 เป็นต้น

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำหน่ายสารทำความเย็นหลากหลายชนิด ครอบคลุมทั้งกลุ่ม HCFCs, HFCs, HFOs, และ ก๊าซแอมโมเนีย โดยบรรจุในภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานขนาดต่างๆ ตั้งแต่ถังบรรจุก๊าซขนาดเล็ก, ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่, หรือส่งด้วยรถ iso tanks เพื่อถ่ายบรรจุเข้าสู่ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่ของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ