สารเคมีบำบัดมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซล

สารเคมีบำบัดมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซล (DEF) หรือภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า AdBlue® เป็นสารละลายยูเรียที่มีความบริสุทธ์สูง โดยจะถูกนำมาใช้ในการทำปฏิกริยากับก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งจะมีระบบที่เรียกว่า Selective Catalytic Reduction (SCR) ติดตั้งอยู่ภายในรถยนต์ เพื่อทำหน้าที่ลดปริมาณการปล่อยมลพิษ (ไนโตรเจน ออกไซด์, NOx) สู่ชั้นบรรยากาศ

supply Ammonium Hydroxide or NH4OH in gallon, plastic drums, steel drums, IBCs, tank truck to customers จัดจำหน่าย แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ และเคมีบำบัดมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซล ในบรรจุภัณฑ์ ถังแกลลอน, ถังพลาสติก, ถังเหล็ก, ถัง IBCs

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำหน่ายสารเคมี DEF ที่มีความบริสุทธ์สูง และได้มาตรฐานคุณภาพ ISO 22241 เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลของท่านจากสิ่งปนเปื้อน บรรจุมาในภาชนะซึ่งผลิตจากวัสดุที่เหมาะสมในการบรรจุ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

  • เกรดสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล : AUS 32
  • เกรดสำหรับเรือบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล : AUS 40

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ