งานระบบ และอุปกรณ์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครบวงจร บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบ และติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ และเคมีภัณฑ์, ระบบตรวจจับก๊าซรั่ว ดำเนินการและควบคุมการทำงานโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน โดยงานบริการ ได้แก่

ตัวอย่างผลงานของเรา :

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ