งานระบบ และอุปกรณ์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครบวงจร ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ สามารถเสนองานโครงการด้านวิศวกรรมต่างๆภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบ และติดตั้งระบบสาธาณูปโภค ดำเนินการและควบคุมการทำงานโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างยาวนานมากกว่า 15 ปี ในระบบงานต่างๆ ได้แก่

 • ถังรองรับแรงดัน สำหรับบรรจุก๊าซ หรือเคมี
 • ติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ และชุดควบคุมการจ่ายก๊าซแบบอัตโนมัติ
 • ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ และระบบดูดอากาศ ในโรงงาน
 • ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต
 • ระบบทำความเย็น และหอผึ่งลมเย็น
 • งานติดตั้งปั๊ม และเดินระบบท่อ
 • ระบบดับเพลิง
 • ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ระบบหม้อต้มไอน้ำแรงดันสูง
 • ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน
 • งานย้าย และติดตั้งเครื่องจักร
 • งานในที่อับอากาศ
 • งานก่อสร้าง
 • ฯลฯ

ตัวอย่างผลงานของเรา :

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ