บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (หรือ TEG) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซและเคมีภัณฑ์, ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ครบวงจร, นำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณค่า และประสิทธิภาพสูงสุด แก่ลูกค้า

TEG จัดจำหน่าย ก๊าซ และเคมีภัณฑ์ ตลอดจนบริการที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ได้แก่

TEG มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการจัดส่งที่ยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของลูกค้า ในทุกอุตสาหกรรม สินค้าของเราบรรจุในภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐาน และจัดส่งในขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ ถังบรรจุก๊าซขนาดเล็ก, ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่, ถัง IBC, รถ iso tank, รถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ เป็นต้น