เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว และเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่ว

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas detector) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซในพื้นที่ปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนปริมาณก๊าซซึ่งอาจเป็นก๊าซที่มีความไวไฟ, ก๊าซที่มีความเป็นพิษ, ปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนที่มีอยู่ในขณะนั้น (สำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นต้น), หรือ ก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา (Portable gas detector) จัดเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง เพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณก๊าซที่อยู่บริเวณโดยรอบของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสูดดมก๊าซพิษเข้าไปในปริมาณมากเกินกำหนด หรือ ป้องกันการขาดอ็อกซิเจนสำหรับหายใจ
  2. ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วแบบติดตั้ง (Fixed gas detector system) ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับก๊าซ หน้าปัทม์แสดงปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ และสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะถูกออกแบบสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซที่มีการรั่วไหลอยู่ในบรรยากาศ ตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆภายในโรงงาน และแจ้งเตือนเมื่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ เกินค่าที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกกลุ่มก๊าซที่ต้องการตรวจวัดได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

  • ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ อาทิเช่น ก๊าซประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon), มีเทน (CH4), ไอโซบิวเทน (i-C4H10), โพรเพน (C3H8), ไฮโดรเจน (H2), สารระเหย (Solvent), ฯลฯ เป็นต้น
  • ก๊าซที่มีความเป็นพิษ อาทิเช่น ก๊าซแอมโมเนีย (NH3), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คลอรีน (Cl2), ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ฯลฯ เป็นต้น
  • ก๊าซอ๊อกซิเจน (O2)
  • ก๊าซชนิดอื่นๆ อาทิเช่น ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6), ฯลฯ เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัย เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว และเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่ว ควรได้รับการตรวจเช็ค และสอบเทียบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

Portable gas detector Riken Keiki GX-3Rpro
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา
ระบบตรวจจับก๊าซรั่ว แอมโมเนีย R32 R134a R410A Hydrocarbon Isobutane Propane Dimethyl Ether
ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วแบบติดตั้ง

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (หรือ TEG) เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา ให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อก๊าซรั่ว ยี่ห้อ RIKEN KEIKI เพื่อใช้สำหรับตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย, น้ำยาแอร์ ทั้งประเภท HCFCs, HFCs และ Hydrocarbon (อาทิ เช่น R32, R134a, R410A, เป็นต้น), ก๊าซไอโซบิวเทน (R600a), ก๊าซโพรเพน (R290), ก๊าซ DME, ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนให้บริการตรวจเช็ค และสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว และเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซ ประจำปี โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ