เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas detector) เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการ ตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนปริมาณก๊าซ ซึ่งอาจเป็น ก๊าซที่มีความไวไฟ, ก๊าซที่มีความเป็นพิษ, ปริมาณ ก๊าซอ๊อกซิเจน ที่มีอยู่ในขณะนั้น (สำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นต้น), หรือ ก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว แบบพกพา

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา (Portable gas detector) จัดเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง เพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณก๊าซที่อยู่บริเวณโดยรอบ ของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดจากการ สูดดมก๊าซพิษ เข้าไปในปริมาณมากเกินกำหนด หรือ ป้องกันการขาดอ็อกซิเจน สำหรับหายใจ

ดู เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา

2. ระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วแบบติดตั้ง (Fixed gas detector system) ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับก๊าซ หน้าปัทม์แสดงปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ และสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะถูกออกแบบสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อตรวจวัด ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ ที่มีการรั่วไหลอยู่ในบรรยากาศ ตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในโรงงาน และแจ้งเตือน เมื่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ เกินค่าที่กำหนด

ดู อุปกรณ์สำหรับระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว

นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกกลุ่มก๊าซที่ต้องการตรวจวัดได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

  • ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ อาทิเช่น ก๊าซประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon), มีเทน (CH4), ไอโซบิวเทน (i-C4H10), โพรเพน (C3H8), ไฮโดรเจน (H2), สารระเหย (Solvent), ฯลฯ เป็นต้น
  • ก๊าซที่มีความเป็นพิษ อาทิเช่น ก๊าซแอมโมเนีย (NH3), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คลอรีน (Cl2), ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ฯลฯ เป็นต้น
  • ก๊าซอ๊อกซิเจน (O2)
  • ก๊าซชนิดอื่นๆ อาทิเช่น ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6), ฯลฯ เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดก๊าซรั่ว และเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่ว ควรได้รับการตรวจเช็ค และสอบเทียบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว Portable gas detector Riken Keiki GX-3Rpro
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา RIKEN KEIKI
ระบบตรวจจับก๊าซรั่ว แอมโมเนีย R32 R134a R410A Hydrocarbon Isobutane Propane Dimethyl Ether เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว
ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วแบบติดตั้ง

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (หรือ TEG) เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา ให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อก๊าซรั่ว ยี่ห้อ RIKEN KEIKI จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้สำหรับตรวจจับ ก๊าซแอมโมเนีย, น้ำยาแอร์ ทั้งประเภท HCFCs, HFCs และ Hydrocarbon (อาทิ เช่น R32, R134a, R410A, เป็นต้น), ก๊าซไอโซบิวเทน (R600a), ก๊าซโพรเพน (R290), ก๊าซ DME, ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนให้บริการตรวจเช็ค และสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว และเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซ ประจำปี โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ