เทคโนโลยี

ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยี IoT ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ จึงได้พัฒนาระบบตรวจติดตามอัจฉริยะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูปริมาณการใช้ และปริมาณคงเหลือในถังบรรจุ ซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้งานได้จากทุกที่ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ลูกค้าสามารถวางแผนสต็อกสินค้า และกำหนดแผนการจัดส่งล่วงหน้า เพื่อความมั่นใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

Apply IoT technology with digital platform and sensors to monitor process and production

นอกเหนือจากนี้ ด้วยระบบอัจฉริยะและการส่งผ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (real time) ทำให้ทีมงานวิศวกรของบริษัทฯ สามารถที่จะจัดเตรียมแผนการซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมการแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดตลอดการทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ