แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์

แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (NH4OH) หรือเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น แอมโมเนียน้ำ หรือ สารละลายแอมโมเนีย เป็นสารละลายระหว่างก๊าซแอมโมเนียและน้ำ มีสถานะเป็นของเหลว ใส และมีกลิ่นเฉพาะเช่นเดียวกับก๊าซแอมโมเนีย โดยก๊าซแอมโมเนียสามารถละลายในน้ำได้ถึง 35% โดยมวล ซึ่งความเข้มข้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20% – 27%

แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นส่วนประกอบในน้ำยาทำความสะอาด, การผลิตยา, อุตสาหกรรมยาง, ใช้กำจัดไนโตรเจนออกไซด์ หรือ NOx ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมี, โรงงานผลิตเอทานอล เป็นต้น

Ammonium Hydroxide or NH4OH used for lower NOx application in power plant, refinery and petrochemical plants, cement plants ; แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ ใช้ในกระบวนการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (DeNOx) ในโรงไฟฟ้า
แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ ใช้ในกระบวนการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (DeNOx) ในโรงไฟฟ้า

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้นขนาดต่างๆ ตั้งแต่น้อยกว่า 10% ไปจนถึงความเข้มข้น 28% บรรจุในภาชนะบรรจุหลากหลายชนิด เช่น แกลลอน, ถังบรรจุขนาด 200 ลิตร, ถัง IBCs, หรือส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมีขนาดใหญ่เพื่อถ่ายบรรจุเข้าในถังเก็บของลูกค้า เพื่อความสะดวก และตรงตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ