โซลูชั่นการจัดส่ง

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ มีการบริหาร และมีแผนการจัดส่งที่มีความคล่องตัว และเชื่อถือได้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะมีสินค้าใช้เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง โซลูชั่นการจัดส่งที่มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีขนาดบรรจุที่หลากหลาย และบรรจุในภาชนะที่ได้รับการรับรอง และได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

Able to arrange ammonia gas and ammonium hydroxide bulk delivery to customer factory ขนส่งก๊าซแอมโมเนีย แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ และสารทำความเย็น ถึงโรงงานของลูกค้า โดยรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ หรือ isotank

บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขนาด ได้แก่ ถังบรรจุก๊าซขนาดเล็ก, ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่, ถังแกลลอนขนาดเล็ก, ถังขนาด 200 ลิตร, ถัง IBCs, รถ iso tanks, รถบรรทุกก๊าซ หรือเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่ (bulk lorry truck) บริษัทฯ พร้อมที่จะส่งมอบโซลูชั่นด้านวิศวกรรม ซึ่งรวมไปถึง การให้คำปรึกษา, ออกแบบ, เขียนแบบ และ ติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ