โซลูชั่นด้านวิศวกรรม

ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทีมงานวิศวกรของ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ พร้อมที่จะส่งมอบโซลูชั่นด้านวิศวกรรมที่ล้ำสมัย ซึ่งรวมไปถึง การให้คำปรึกษา การออกแบบ การเขียนแบบ และการติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ ตามความต้องการของลูกค้า

TEG provide solutions gas storage tank and supply system and station at customer site ให้บริการ และโซลูชั่น ติดตั้งถังก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ ที่โรงงานลูกค้า

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอโซลูชั่นเพื่อความสะดวกในงานซ่อมบำรุง ด้วยการจัดหารถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ (lorry bulk truck) เพื่อใช้เป็นถังสำรองในการสูบถ่าย และจัดเก็บก๊าซในระหว่างที่ทำการซ่อมบำรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ