โซลูชั่นด้านวิศวกรรม

ด้วยความเชี่ยวชาญในงานออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบเก็บ และจ่ายก๊าซ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรของ บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด พร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นทางด้านวิศวกรรมที่ล้ำสมัย ซึ่งรวมไปถึง การให้คำปรึกษา การออกแบบ การเขียนแบบ และการติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ ตามความต้องการของลูกค้า

TEG provide solutions gas storage tank and supply system and station at customer site ให้บริการ และโซลูชั่น ติดตั้งถังก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ ที่โรงงานลูกค้า

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโซลูชั่นให้บริการเช่าถังเก็บก๊าซ ถังเคมีภัณฑ์ ถังทนแรงดัน ขนาดต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในงานซ่อมบำรุง ด้วยการจัดหาถังทนแรงดันเพื่อใช้เป็นถังสำรองในการสูบถ่าย และจัดเก็บก๊าซในระหว่างที่ทำการซ่อมบำรุงประจำปี หรือตามระยะเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ