AUS40 or DEF

AUS40 หรือ DEF คือ สารละลายยูเรีย 40% ซึ่งเป็น Diesel Exhaust Fluid (DEF) หรือ น้ำยาบำบัดไอเสีย และมลพิษ ใช้สำหรับระบบ SCR (Selective Catalytic Reduction) ซึ่งจะพบได้โดยทั่วไปในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ เช่น เครื่องยนต์เรือเดินสมุทร หรือ เรือบรรทุกขนาดใหญ่ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ดีเซลในโรงไฟฟ้า AUS40เป็นสารละลายยูเรีย ที่มีความบริสุทธิ์สูง ใช้เพื่อลดปริมาณ ก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOx) ที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ดีเซล สารละลายเหล่านี้จะถูกฉีดเข้าไปในระบบ SCR และทำปฏิกิริยากับ ก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOx) เพื่อเปลี่ยนเป็นไนโตรเจน และน้ำ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ จึงช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

SCR system in Marine diesel engine
SCR system in Marine diesel engine

ประโยชน์ของ AUS40 or DEF

  • ช่วยลดการปล่อย ก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOx) ได้ถึง 90%: โดยใช้สารละลายยูเรียAUS40 คุณสามารถลดการปล่อย ก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOx) จากระบบ SCR ในเครื่องยนต์เรือเดินสทุร หรือ เรือบรรทุกขนาดใหญ่ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ดีเซลในโรงไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์: การใช้สารละลายยูเรียAUS40 ไม่เพียงช่วยลดการปล่อยมลพิษ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

  • ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนด ทางด้านสิ่งแวดล้อม: เพราะสารละลายAUS40 ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO22241 จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการลดมลพิษ และลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม 

เลือก AUS40 จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (TEG) เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย น้ำยาแอดบลู (AdBlue) และ สารละลายยูเรียAUS40 ชั้นนำในประเทศไทย ด้วยแบรนด์คุณภาพของเรา “BLUETEG” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO22241 และ DIN70070 โดยผู้ผลิตได้รับการรับรองจากสถาบัน Verband der Automobilindustrie (VDA) ประเทศเยอรมัน น้ำยาแอดบลู และ สารละลายยูเรียAUS40 “BLUETEG” จึงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในการใช้งานสูงสุด

บริษัทฯ จำหน่าย สารละลายยูเรียAUS40 ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1,000 ลิตร, หรือการจัดส่งปริมาณมาก 23,000 ลิตร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และตามความต้องการของลูกค้า

AdBlue "BLUETEG" in packaging size 1000 Liters
AUS40 in IBC 1000 Liters

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ