Isobutane

Isobutane (หรือ R600a) เป็นสารทำความเย็นธรรมชาติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึง ตู้เย็น, ตู้แช่แข็ง, น้ำหอมปรับอากาศ, สเปรย์ดับกลิ่น, และสเปรย์ฉีดผม, ฯลฯ เป็นต้น จัดเป็นก๊าซประเภท ไฮโดรคาร์บอน เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และ ไม่มีความเป็นพิษ มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ค่อนข้างต่ำ (Global warming potential : GWP) อีกทั้งยัง ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ (Ozone depletion potential : ODP) มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสารทำความเย็นทางเลือกที่ดี เหมาะสำหรับ นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อความยั่งยืน

การนำไปใช้งาน

Isobutane (R600a) สามารถนำไปใช้งานได้ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นน้ำยาแอร์ หรือ สารทำความเย็น, ใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์ ดังนี้ :

  • HVAC และ ระบบทำความเย็น : น้ำยาแอร์ R600a ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในระบบ ทำความเย็น โดยเฉพาะ ตู้เย็นภายในบ้าน และ ตู้แช่เย็น หรือ ตู้แช่แข็งเชิงพาณิชย์ ด้วยคุณสมบัติทาง Thermodynamic ที่ยอดเยี่ยมของก๊าซชนิดนี้ จึงทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ และทำให้มั่นใจในสภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใช้ น้ำยาแอร์ R600a จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์สเปรย์ : ในผลิตภัณฑ์สเปรย์ เช่น สเปรย์ทำความสะอาด, สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ, และผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ (เช่น สเปรย์เคลือบเงารถยนต์ และล้อรถ, น้ำยาทำความสะอาดภายในรถยนต์, เป็นต้น โดยจะทำหน้าที่ เป็นสารขับดัน สูตรผสมเคมี ที่บรรจุอยู่ภายในกระป๋อง ช่วยให้มีการกระจายตัว และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้ากันได้ดีกับสูตรผสมต่างๆ อีกทั้งยังมีความบริสุทธิ์สูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับการใช้เป็นสารขับดัน ในกระป๋องสเปรย์
  • ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย : R600a ยังถูกนำมาใช้เป็นสารขับดัน ในสูตรผสมสเปรย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เช่น สเปรย์ฉีดผม, สเปรย์ระงับกลิ่นกาย, และสเปรย์ฉีดร่างกาย ด้วยคุณสมบัติที่มี จุดเดือดต่ำ และ มีความดัน จึงช่วยให้การฉีดน้ำยาสูตรผสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ละอองที่ละเอียด และรูปแบบการพ่นที่สม่ำเสมอ
Commercial and household refrigerator and freezer
Use as refrigerant in refrigerator and freezer

คุณสมบัติของ Isobutane (R600a)

R600a เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ นอกจากนี้ยังมีจุดเดือดต่ำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งาน เป็นน้ำยาแอร์ ในระบบทำความเย็น และ ใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์ และ จัดเป็น สารทำความเย็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่ยั่งยืน เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซน หรือทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

  • สูตรทางเคมี : C4H10
  • น้ำหนักโมเลกุล : 58.12 g/mol
  • จุดเดือด : -11.7 °C
  • ความหนาแน่น : 680 kg/m3
  • ศักยภาพการทำลายชั้นโอโซน (ODP) : 0
  • ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) : 3

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (TEG) เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายก๊าซ และเคมีภัณฑ์ หลากชนิด ซึ่งรวมถึง น้ำยาแอร์ และ ก๊าซสำหรับบรรจุกระป๋องสเปรย์ อาทิ เช่น Isobutane (R600a), R290, R32, R134a, R152a, R404A, R410A, R1270, Dimethyl ether (DME), ฮีเลียม, ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จากโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของท่าน

น้ำยาแอร์ R290 และ R600a ขนาดบรรจุ 45 kg และ 50 kg
R600a in cylinder size 50 kg

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ