SCR Technology

SCR Technology คืออะไร?

SCR Technology ย่อมาจาก Selective Catalytic Reduction คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษในไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยการใช้ก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia, NH3), แอมโมเนียน้ำ หรือ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide, Aqueous ammonia, Ammonia water, NH4OH), หรือ สารละลายยูเรีย (Aqueous urea solution, CO(NH2)2) ฉีดเข้าไปที่ไอเสีย และทำปฏิกิริยากับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ในไอเสีย เพื่อเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน และไอน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

SCR Technology มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, บอยเลอร์ (Boiler), เครื่องกังหัน gas turbine, ตลอดจนกระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ความร้อนสูง, ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ SCR Technology ยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ รถบรรทุก, เรือบรรทุก, รถยนต์, ซึ่งระบบจะถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

ตัวอย่างสมการเคมี แสดงการทำปฏิกริยาภายในระบบ SCR :

NO2 + NO + 2 NH3 ↔ 2 N2 + 3 H2O

4 NO + 4 NH3 + O2 ↔ 4 N2 + 6 H2O

2 NO2 + 4 NH3 + O2 ↔ 3 N2 + 6 H2O

ระบบ SCR ในรถเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบ SCR ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถพบได้ทั่วไปในรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐาน Euro 5 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดีเซลภายในเครื่องยนต์แล้ว จะเกิดไอเสียซึ่งประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ), ไฮโดรคาร์บอน (HC), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ) และเขม่าคาร์บอน ซึ่งก๊าซจากไอเสียเหล่านี้ จะถูกกรองด้วย Oxidation Catalytic Converter, Diesel Particulate Filter (DPF) และ SCR Catalytic Converter จากนั้น ระบบจะฉีดน้ำยาที่เรียกว่า แอดบลู (AdBlue) ในตำแหน่งที่ถัดจาก Diesel Particulate Filter (DPF) ซึ่งน้ำยา AdBlue จะผสมกับก๊าซไอเสียไอเสีย และทำปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ) ให้เป็นก๊าซไนโตรเจน (N2) และน้ำ (H2O)

เติมน้ำยาแอดบลู AdBLUE ยี่ห้อ BLUETEG ในรถยนต์ รถบรรทุก รถตัก เรือบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล
ที่เติมน้ำยาแอดบลู (AdBlue) ภายในรถยนต์

น้ำยาแอดบลู (AdBlue) คืออะไร?

น้ำยาแอดบลู (AdBlue) คือสารละลายยูเรียที่มีความบริสุทธิ์สูง ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตัวน้ำยาจึงมีคุณสมบัติใส ไม่มีสี ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

ทำไมจึงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำยา AdBlue ในรถยนต์?

การลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการออกแบบยานพาหนะและเครื่องยนต์ทุกชนิด มาตรฐานในการปล่อยมลพิษในอนาคต นอกจากจะกำหนดให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แล้ว ก็จะมีการกำหนดให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) อีกด้วย จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษที่เกิดจากการสันดาบภายในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ หรือที่เรียกว่า SCR catalytic converter (โดย SCR ย่อมาจาก Selective Catalytic Reduction) ซึ่งระบบ SCR catalytic converter จะทำหน้าที่แปลงไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ให้กลายเป็นไอน้ำ และก๊าซไนโตรเจน ได้โดยการฉีดน้ำยา AdBlue เข้าไปทำปฏิกิริยากับก๊าซพิษในท่อไอเสีย ซึ่งจะสามารถลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้มากถึง 90% ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ลดการปล่อยมลพิษ และเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องยนต์ Euro 5

ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี SCR

  • ช่วยบำบัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ดีที่สุด
SCR Technology jor Selective Catalytic Converter for diesel engine use AdBlue brand BLUETEG
แผนภาพแสดงการทำงานของระบบ SCR และ AdBlue

การพิจารณาเลือกซื้อน้ำยา AdBlue?

เพื่อการปกป้องรถยนต์ของท่าน และความมั่นใจสูงสุด ควรเลือกซื้อน้ำยาแอดบลู (AdBlue) จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจาก VDA หรือ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตเหล่านั้น โดยสินค้าจะต้องได้คุณภาพมาตรฐานสากล ISO22241

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด เป็นผู้นำเข้า AdBlue จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองโดยสถาบัน VDA ได้มาตรฐาน ISO22241
จัดจำหน่าย ทั้งแบบขายปลีก และขายส่ง ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ลิตร, 200 ลิตร, 1000 ลิตร, และส่งด้วยรถ isotank ขนาด 23,000 ลิตร มีสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ท่านสามารถติดต่อซื้อ AdBlue ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
Line Official : TEG Official
Facebook : น้ำยาแอดบลู AdBlue BLUETEG
โทรศัพท์ : 092-261-8625 (โทร และ ไลน์)
Shopee : TEG cooling official
Lazada : TEG cooling official
อีเมล์ : [email protected]