เกจปรับแรงดัน

เกจปรับแรงดัน (Pressure regulator gauge) รุ่นสำหรับก๊าซพิเศษ เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันก๊าซที่ออกจากถังบรรจุก๊าซ หรือภายในท่อก๊าซ และปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับก๊าซที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน หรือก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง ถึง 99.9999% (Purity grade 6.0) หรือ งานที่ต้องการความละเอียดสูง หรือใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์, การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การผลิตเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น, อุตสาหกรรมยา, ห้องแล็บ, งานสอบเทียบ ฯลฯ เป็นต้น

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (หรือ TEG) เป็นผู้จัดจำหน่ายเกจปรับแรงดันคุณภาพสูง ยี่ห้อ HARRIS สำหรับใช้งานร่วมกับก๊าซแอมโมเนีย, น้ำยาแอร์ (อาทิ เช่น R32, R134a, R600a, R290 เป็นต้น) ก๊าซพิเศษและก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงชนิดต่างๆ ตลอดจนเกจปรับแรงดันก๊าซอุตสาหกรรม (อาทิ เช่น ฮีเลียม, ไนโตรเจน, อ๊อกซิเจน, อาร์กอน เป็นต้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ