Dimethyl ether (DME)

Dimethyl ether (DME) เป็นก๊าซ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ถูกนำไปใช้เป็นสารขับดัน ในกระป๋องสเปรย์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็น Blowing agent ในการผลิตโฟม โพลียูรีเทน ก๊าซ DME ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก การใช้งานสารขับดันในกระป๋องสเปรย์ แทนสารขับดันชนิดอื่นๆ เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) และ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซ DME จัดเป็นสารขับดันที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานใน application ที่หลากหลาย ก๊าซ DME ไม่เป็นพิษ และสามารถสลายตัวได้เอง ในบรรยากาศ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การนำไปใช้งาน

ก๊าซ DME สามารถนำไปใช้งานได้ ในหลากหลายอุตสาหกรรม และเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สเปรย์ฉีดผม, สเปรย์ระงับกลิ่นกาย, ครีมกันแดด, ยาฆ่าแมลง, น้ำหอมปรับอากาศ, สี, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ ก๊าซ DME ยังสามารถนำไปใช้เป็น Blowing agent ในกระบวนการผลิตโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane) ได้อีกด้วย

Aerosol propellant bottle
DME เป็นสารขับดันสำหรับบรรจุกระป๋องสเปรย์

คุณสมบัติของ Dimethyl ether (DME)

  • เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
  • สูตรทางเคมี: CH₃OCH₃
  • น้ำหนักโมเลกุล: 32.04 g/mol
  • จุดเดือด: −23.6 °C
  • จุดหลอมเหลว: −128.2 °C
  • ความหนาแน่น: 0.72 g/cm³
  • ความดันไอ: 4.7 kPa ที่ 20 °C
  • จุดวาบไฟ: −40 °C
  • อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ: 225 °C
  • ความสามารถในการละลายน้ำ: 0.01 g/cm³

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ จำกัด (TEG) เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายก๊าซ และเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง ก๊าซสำหรับใช้เป็นสารขับดัน  สำหรับอุตสาหกรรม บรรจุกระป๋องสเปรย์ อาทิ เช่น ก๊าซ DME, Isobutane (R600a), HFC134a, HFC152a, HFC227ea, ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จากโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของท่าน

Dimethyl ether (DME) in cylinder or ton tank 1000 L
DME ในถังบรรจุขนาด 500 kg
Tank delivery with safety
จัดส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ